:: o spoločnosti    :: produkty a služby    :: referencie    ::kontakt
O spoločnosti

Runa Finance, s. r. o. bola založená v septembri 2005.
V činnosti Runa Finance sú skĺbené vedomosti a dlhoročné skúsenosti jej zamestnancov získané na korporátnom i bankovom trhu. Klientom ponúka portfólio služieb v oblasti podnikových financií, manažmentu projektov, strategického riadenia podniku, reštrukturalizácie, fúzií a akvizícií.

Od októbra 2010 sa spoločnosť Runa Finance stala partnerom projektu trhfiriem.sk na Slovensku.

Niečo o „Runa“

V starom severskom znakovom písme zvanom „Runa“ bol tento znak symbolom dvojčiat. Snahou Runa Finance je byť pre svojich klientov tak blízkym partnerom, akým môže byť iba dvojča.


Naša vízia

Byť užitočným partnerom pre klienta na jeho ceste od ideí k hmatateľným výsledkom.

Naše poslanie

 • Sprístupňovať fakty a súvislosti medzi nimi
 • Odkrývať pravé príčiny
 • Správne identifikovať riziká a faktory úspešnosti
 • Prinášať inovatívne riešenia
 • Komunikovať otvorene a efektívne
 • Pracovať s klientom vo veľmi úzkej kooperácii

Naše hodnoty

 • Odbornosť
 • Diskrétnosť
 • Otvorenosť
 • Lojalita
 • Rešpekt
 • Inovácia
 • Skúsenosť
 • Efektivita